Vybíráme členské příspěvky 2017/2018

S novým skautským rokem také začíná výběr členských příspěvků na rok 2017/2018.

Kolik se platí?

Kategorie Výše členského příspěvku
Základní členství 600 Kč
Sleva – druhý člen rodiny 500 Kč
Sleva – třetí a další člen rodiny 400 Kč
Sleva – aktivní činovníci oddílů a střediska
(slevu schvaluje vedoucí oddílu/střediska)
400 Kč

Speciální případy

 • Odečti 40 Kč, pokud nechceš, aby ti chodil skautský časopis.
 • Přípočítej 125 Kč navíc, pokud chceš přiobjednat další skautský časopis navíc.
 • Připočítej 24 Kč navíc, pokud máš zájem o členskou kartu Junáka – českého skauta. Zároveň nahraj do skautISu svou aktuální průkazkovou fotku.
 • Pokud jsi uživatel STS, uhraď členský příspěvek bez ročního poplatku za STS. Roční poplatky STS budou hrazeny samostatně v lednu 2018.

 Jak platit?

 • preferujeme platbu na střediskový účet 2700258108/2010
 • variabilní symbol: ve tvaru 10ABCDEF, kde ABCDEF je prvních 6 číslic rodného čísla
 • zpráva pro příjemce: ČP 2017/2018 jméno příjmení, oddíl
 • Bankovní účet je transparentní, na webu si sám můžeš zkontrolovat přijetí platby. V případě, že nesouhlasíš se zveřejněním údajů o platbě na transparetním účtu, dej vědet vedoucímu oddílu a domluv se na jiném způsobu platby (např. v hotovosti).

Termín platby

Platby musí být na střediskovém účtu nejpozději do 8. 12. 2017.

Pozor – každý oddíl si však může stanovit ještě dřívější termín zaplacení, sledujte proto pokyny vedoucích oddílů.

Kontaktní osoby

 • Fíglové – Eny
 • Podchřibáci – Olda
 • 3. oddíl – Fery
 • 6. oddíl Ždánice – Jenda
 • SRK – Dýšek
 • Maskegoni – Mercy
 • středisko – Lapka

Co můžeš získat?

Členství v Junáku – českém skautu nabízí řadu benefitů a výhod. Pokud je využiješ, tak ve výsledku můžeš ušetřit více než vložíš do členského poplatku.

Skautské časopisy

Standardně každý člen získává předplatné skautského časopisu dle věkové kategorie. Pro nejmladší benjamínky je časopis Ben Já Mína, pro vlčata a světlušky máme časopis Světýlko, pro skauty a skautky je určen časopis Skaut, pro rovery a rangers je Roverský kmen, dospělím je určený časopis Skautský svět a Magoš. Vedoucí a činovníci mají metodický časopis Skauting.

Členská karta

Členská karta slouží k prokázání členství k organizaci, k prokázání věku pro slevy na jízdném, ale pro držitele do 30 let nabízí také možnosti různých slev, protože se jedná o tzv. Evropskou kartu mládeže EYCA. Na kartu lze např. výhodně zařídit cestovní pojištění. Kompletní informace najdeš na www.skaut.cz/karta.

Skautská telefonní síť

Skautská telefonní síť (STS) je velmi zajímavým benefitem pro členy od 15 let. Nabízí několik tarifů, z nichž jeden z nich je i neomezený. Samozřejmostí jsou i výhodné datové přenosy. V rámci STS je neomezené volání zcela zdarma. Každý člen může do STS zapojit i své rodinné příslušníky a lépe tak využít nabízených výhod. Bližší informace najdeš na www.skaut.cz/sts.

Skautská energie

Další možností jak můžou členové ušetřit nabízí projekt Skautské energie. Junák – český skaut spolupracuje se zprostředkovatelskou společností, která zajištuje pro skauty každoroční aukce na dodávky elekřiny a plynu. V nich získáme jedny z nejnižších cen na trhu. Další informace najdeš na samostatném webu www.skautskaenergie.cz.

Jak bude členský příspěvek využit?

Členský příspěvek se skládá z několika částí. Část příspěvku slouží pro pokrytí výdajů nadřízených jednotek Junáka – českého skauta (80 Kč okres Hodonín, 25 Kč Jihomoravský kraj TGM, 245 Kč ústředí).

Okres Hodonín zajištuje spolupráci všech 6 podřízených středisek a komunikaci s krajem, pořádá závody a společné akce jak pro děti v oddílech,  tak i vzdělávací akce a semináře pro vedoucí, finančně přispívá na zahraniční a vzdělávací akce.

Jihomoravský kraj TGM zajišťuje spolupráci okresů a podřízených středisek a komunikaci s ústředními orgány a ostatními kraji. Také pořádá závody a vzdělávací akce. Finančně přispívá na zahraniční akce a vznik nových oddílů.

Ústředí zajišťuje řízení celé organizace s více než 58 000 členy, z členského příspěvku je např. hrazeno členství v mezinárodních skautských organizací WOSM a WAGGGS, vydávání skautských časopisů, úrazové pojištění pro členy, pořádání celostátních akcí, zajištění vydávání skautských publikací a materiálů apod.

Zbývající část členského příspěvku bude využita v rámci našeho střediska. Členský příspěvek tvoří cca 10 % celkových příjmů střediska a umožňuje nám např. dotovat spoluúčast některých dotací, obnovovat a udržovat veškerý střediskový majetek, pořádat nejrůznější akce, ale také i umořovat dluh vzniklý nákupem chaty Kukačky.