Středisko Kyjov

Naše činnost

Akce       Veřejnost       Rádcovký kurz RAK       Skautský muzikál

Výlety do přírody

Mezi naše nejčastější akce patří výlety do okolních lesů. Poznáváme a pozorujeme naši přírodu, objevujeme skryté zákoutí a zároveň se učíme věci, které můžeme vidět jen zde a ověřujeme si své vědomosti.

Na každém z těchto výletů hrajeme etapovou hru s historickým námětem. Poznáváme tak historii našeho kraje, seznamujeme se s tím, jak se zde lidem žilo a navtěvujeme místa spjatá s různými událostmi. Kromě toho hráváme spoustu doplňkových her, soutěžíme, vaříme či něco vyrábíme.

Vánoční besídka

Každý rok těsně před vánocemi se celý oddíl sejde na vánoční besídce. Hrajeme veselé hry a soutěže a ochutnáváme vánoční cukroví, které družiny na svých schůzkách udělaly. Z jablek a semínek vyrábíme dárky pro ptactvo. Nakonec vyrazíme ven ke stromečku zavěsit ozdobené jablíčka. Zde si zazpíváme několik koled a popřejeme hezké vánoce a štěstí do nového roku. Každý již doma vyrobil dárek, který pak někomu u stromečku předá.

Turnaj ve florbale

Vždy v lednu si ve školní tělocvičně v Ježově uspořádáme oddílový turnaj ve florbale. Akce se účastní především kluci, mezi kterými je tato hra populární. Ale ani děvčata nejsou vyjímkou. Vždy se nás sejde kolem patnácti a rozdělíme se do tří či čtyř družstev. Družstva se pak systémem „každé s každým" utkají v tomto oblíbeném kolektivním sportu.

Hra po městě

Každý rok organizujeme velkou hru v městských ulicích Kyjova. Vždy se po něčem pátrá, s někým bojuje, luští se šifry a užije spousty zábavy. Jednou jsme policisté pátrající po nebezpečných zločincích, podruhé obránci města v třicetileté válce, když město bylo napadeno Švédy, jindy zase hledači ukrytého pokladu. Po hře následuje sdělení si zážitků a doplňkový program třeba ve formě grilování.

Návštěvy lanového centra

Každoročně také vyrazíme do lanoveho centra v Brně. Tam se nás ujmou zkušení a vyškolení pracovníci. Nejdříve si vyzkoušíme zdolávat překážky na tzv. nízkých lanech, uvázaných půl metru nad zemí. Poté nás "obléknou" do bezpečností sedací jistící soupravy a krátce vysvětlí, jak se bezpečně jistit, pohybovat po překážkách, jak správně používat kladku a to vše názorně. Každý si musí jištění vyzkoušet na trenážéru. Pak se pustíme do výšin. Celý komplex lan, visutých žebříků a prolézaček je cca 12 metrů nad zemí, ukotvený mezi dřevěné sloupy. Zde si všichni prověříme svou odvahu a pak vyrazíme do města za kulturními památkami.

Splouvání Moravy

K řece Moravě to máme asi 15 kilometrů a tak toho využíváme k jejímu sjíždění na kánoích. Pravda, teče docela líně, jen občas v meandrech u Ďáblovy stěny trochu nabere na rychlosti. Ale tím spíše toho využíváme pro výcvik ve vodáctví těch mladších. Trasu z Přívozu do Hodonína, dlouhou asi 20 km, sjíždíme za den, a když si to chceme natáhnout přes noc a přespat na některé z písečných pláží, vyrážíme z Uherského Ostrohu nebo ze Strážnice po Baťově kanálu. Cestu si zpříjemňujeme různými vodáckými hrami a taky pozorováním okolní přírody, neboť jsou zdejší lužní lesy přírodním parkem s bohatou druhovou živočišnou i rostlinnou skladbou.

Aquapark

V zimě se jezdíme vydovádět do aquaparku, buď do Brodu nebo Vyškova. V Brodě návštěvu aquparku doplníme návštěvou divadelních představení, které místní skauti organizují pro rodiče dětí a širokou veřejnost.

Junák – český skaut, KONTAKTY | DĚKUJEME | ODKAZY
středisko Kyjov, z. s.
© 2002–2017
www.skautkyjov.cz | www.skaut.cz