3.8.2017

Klub přátel skautingu

Klub přátel skautingu střediska Kyjov je neformální sdružení osob, kterým nejsou cizí myšlenky skautingu a chtějí podporovat úsilí našeho skautského střediska o výchovu mladé generace.

Proč se stát členem?

KPS je vhodné pro všechny, kdo se nás rozhodnou nějakým způsobem dlouhodoběji podporovat. Členem KPS můžou být např. bývalí členové střediska, rodiče dětí nebo i příznivci skautingu bez předchozího vztahu k našemu středisku. Členové jsou pravidelně informování o činnosti střediska prostřednictvím e-mailů od koordinátora a výročních zpráv. Mají možnost podílet se na chodu a směřování KPS. Mají možnost účastnit se některých akcí střediska (např. výlety s dětmi) a akcí přímo pro členy KPS dle zájmu (např. grilovačky, akce se členy rodiny, střediskový ples). Také nabízíme možnost využití střediskového vybavení, naší chaty Kukačky, tábořiště U Zabitého nebo klubovny Kyjov.

Jak se stát členem?

Svůj zájem o členství v KPS napište koordinátorovi, on se vám ozve a domluví se na všem potřebném. Na něj se také můžete obracet v případě nabídek vaší pomoci nebo jakýchkoli dotazů k fungování KPS.

Jak klub pomáhá?

Nejzákladnější formou podpory je finanční příspěvek ve výši dle uvážení dárce. Tyto prostředky budou použity pro chod střediska a na zkvalitnění naší činnosti. Konkrétně např. na provoz kluboven, nákup vybavení do kluboven a na tábořiště, pomůcky a materiál pro naše aktivity, atd.

Další nadstandardní možností podpory je výpomoc materiální a brigádnická. Může se jednat o zapůjčení nebo darování nějaké potřebné věci, pomoc při nejrůznějších brigádách (klubovny, tábořiště), stavění táborů, pomoc při organizaci akcí pro veřejnost, ale také zajištění dopravy materiálu na naše akce. Pro středisko jsou také užitečné kontakty na podnikatele či firmy, které by nám mohli poskytnout dar nebo své služby se slevou.

Děkujeme každému, kdo se nás rozhodne podpořit!