Středisko Kyjov

Klub přátel skautingu Kyjov

Informace       Pro členy       Staňte se členy       Přihláška       Kontakty

Skautskou hymnu jsme ještě nezapomněli...

Klub přátel skautingu Kyjov je neformální sdružení osob, kterým nejsou cizí myšlenky skautingu a chtějí podporovat úsilí našeho skautského střediska o výchovu mladé generace.

Proč potřebujeme podporu?

Kvalitní skautská činnost se neobejde bez dostatku ochotných vedoucích, kteří se ve svém volném čase, dobrovolně a bez nároku na odměnu věnují dětem a zajišťují chod střediska. Dále je potřeba materiální zabezpečení a odpovídající finanční prostředky.

Jelikož jsme nezisková organizace, žijeme pouze z příspěvků svých členů, ze státních dotací, případně za podpory obcí a kraje. Klub přátel skautingu je tedy další možností, jak zabezpečit naši činnost především závislou na nejistých dotacích.

Do KPS Kyjov se mohou zapojit všechny generace, bývalí členové, rodiče dětí, přátelé, sponzoři a dárci, prostě všichni, kteří chtějí podle svých možností a chuti, našemu středisku pomoci.

Jak klub pomáhá?

Dobré kuchařky se uplatní i na táboře

Nejzákladnější formou podpory je finanční příspěvek ve výši dle uvážení dárce (minimálně 100,- Kč ročně). Tyto prostředky budou použity pro chod střediska a na zkvalitnění naší činnosti. Konkrétně např. na provoz kluboven, nákup vybavení do kluboven a na tábořiště, pomůcky a materiál pro naše aktivity, atd.

Další nadstandardní možností podpory je výpomoc materiální a brigádnická. Může se jednat o zapůjčení nebo darování nějaké potřebné věci, pomoc při nejrůznějších brigádách (klubovny, tábořiště), stavění táborů, pomoc při organizaci akcí pro veřejnost, ale také zajištění dopravy. Pro středisko jsou také užitečné kontakty na podnikatele či firmy, které by nám mohli poskytnout dar nebo své služby se slevou.

Jsme opravdu vděčni za jakoukoliv užitečnou pomoc.

...po dobrém obědě si vyjedeme na kánoích

Co nabízíme členům?

Členové jsou pravidelně informování o činnosti střediska a využívání finančních prostředků (Výroční zprávy). Mají možnost podílet se na chodu a směřování Klubu přátel skautingu Kyjov. Mají možnost účastnit se některých akcí střediska (např. výlety s dětmi) a akcí přímo pro členy KPS dle jejich zájmu (např. grilovačky, akce se členy rodiny). Také nabízíme možnost využití střediskového vybavení a našeho tábořiště.

Děkujeme každému, kdo se nás rozhodne podpořit!

Junák – český skaut, KONTAKTY | DĚKUJEME | ODKAZY
středisko Kyjov, z. s.
© 2002–2017
www.skautkyjov.cz | www.skaut.cz