24.8.2017

Přidej se k nám

Pokud se ti naše činnost líbí, můžeš se k nám přidat. Skautem či skautkou se můžeš stát v každém věku. Jak na to?

Kontaktuj nás

Prohlédni základní informace o našich oddílech, prostuduj si oddílové weby a pokud se ti nějaký oddíl zalíbí, tak přímo kontaktuj jeho vedoucího. Pokud jsi nejsi jistý, jaký oddíl oslovit, ozvi se vedoucímu střediska. Zeptej se na vše, co tě zajímá, domluv si nezávaznou návštěvu skautské schůzky či výpravy, abys zjistil, jaké to u nás je.

Přihláška ke stažení

Poté co jsi vyzkoušel, že skauting tě baví a domluvíš se s vedoucím, že se chceš stát právoplatným členem, tak je nutné vyplnit a odevzdat přihlášku.

Členské příspěvky

Podmínkou členství je také včasné uhrazení členských příspěvků, které se vybírají vždy na začátku skautského/školního roku v září. Současná výše členského příspěvku je 600 Kč ročně.

Skauting

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.

Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Junák – český skaut, z. s. sdružuje více než 58 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM a WAGGGS.