3.8.2017

Podpořte nás

Proč potřebujeme podporu?

Kvalitní skautská činnost se neobejde bez dostatku ochotných vedoucích, kteří se ve svém volném čase, dobrovolně a bez nároku na odměnu věnují dětem a zajišťují chod střediska a oddílů. Dále je potřeba materiální zabezpečení a odpovídající finanční prostředky. Jelikož jsme nezisková organizace, naše činnost je financována z příspěvků našich členů, ze státních dotací, za podpory obcí, kraje, ale také z příspěvků našich podporovatelů – firem nebo soukromých dárců.

Jak nás podpořit?

Finanční podpora

Můžete nás podpořit finančním darem dle vašeho uvážení, jednorázově nebo pravidelně na náš bankovní účet 2700258108/2010. V případě zájmu sepíšeme darovací smlouvu.

Materiální podpora

Naše středisko vlastní dvě nemovitosti – chatu Kukačku a tábořiště U Zabitého, dále se stará o 10 kluboven a materiál potřebný pro činnost. Upotřebíme širokou škálu materiálních darů. Může to být něco, co už nepotřebujete, ale my to dále využijeme.

Služby

Často potřebujeme něco někam převézt či dopravit. Pokud vlastníte větší auto či dodávku, tak může také vypadat způsob vaší pomoci. Nebo může poskytnout vaše firma své služby zdarma či se slevou? Rádi se domluvíme na podrobnostech.

Členství v Klubu přátel skautingu

KPS je určen zejména pro naše pravidelné podporovatele, rodiče našich členů, bývalé členy a další příznivce, kterým nejsou cizí myšlenky skautingu a chtějí podporovat úsilí našeho skautského střediska o výchovu mladé generace. Více informací najdete najdete na samostatné stránce.

Pokud se nás rozhodnete podpořit, kontaktujte prosím vedoucího střediska. Za váš zájem předem děkujeme!

Naši podporovatelé

Děkujeme všem, kteří nás v naší skautské činnosti jakýmkoliv způsobem podporují – finančně, materiálně nebo výpomocí. Bez této podpory by byla naše činnost nemyslitelná.