3.8.2017

Podpořte nás

Proč potřebujeme podporu?

Kvalitní skautská činnost se neobejde bez dostatku ochotných vedoucích, kteří se ve svém volném čase, dobrovolně a bez nároku na odměnu věnují dětem a zajišťují chod střediska a oddílů. Dále je potřeba materiální zabezpečení a odpovídající finanční prostředky. Jelikož jsme nezisková organizace, naše činnost je financována z příspěvků našich členů, ze státních dotací, za podpory obcí, kraje, ale také z příspěvků našich podporovatelů – firem nebo soukromých dárců.

Jak nás podpořit?

Finanční podpora
Materiální podpora
Služby
Členství v Klubu přátel skautingu

Pokud se nás rozhodnete podpořit, kontaktujte prosím vedoucího střediska. Za váš zájem předem děkujeme!

Naši podporovatelé

Děkujeme všem, kteří nás v naší skautské činnosti jakýmkoliv způsobem podporují – finančně, materiálně nebo výpomocí. Bez této podpory by byla naše činnost nemyslitelná.