Středisko Kyjov

Skautské středisko Kyjov

Informace       Půjčovna       Historie       Kontakty       O Junáku

O středisku

Junák - český skaut, středisko Kyjov, z. s. je pobočný spolek Junáka - českého skauta sdružující skautské oddíly na Kyjovsku. Společně se středisky Ratíškovice, Čejka Veselí nad Moravou, Mikulčice, Hodonín a Ichthys Klobouky u Brna patříme organizačně pod okres Hodonín, následně pod Jihomoravský kraj TGM.

V roce 2016 bylo v našem středisku registrováno 245 členů - z toho je 198 dětí a mládeže do 18 let a 34 dospělých. Většina dospělých se věnuje dětem v oddílech nebo zajišťuje chod organizace po všech stránkách. To vše dobrovolně, ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.

Naše organizace by se neobešla bez řady podporovatelů. Ať už jsou to města a obce, ve kterých působíme, tak rodiče dětí, bývalí členové a ostatní příznivci. Tito lidé tvoří Klub přátel skautingu Kyjov a pro naše středisko jsou významnou pomocí.

Junák – český skaut, KONTAKTY | DĚKUJEME | ODKAZY
středisko Kyjov, z. s.
© 2002–2017
www.skautkyjov.cz | www.skaut.cz