3.8.2017

Středisko

Junák – český skaut, středisko Kyjov, z. s. je pobočný spolek Junáka – českého skauta sdružující skautské oddíly na Kyjovsku. Společně se středisky Ratíškovice, Čejka Veselí nad Moravou, Mikulčice, Hodonín a Ichthys Klobouky u Brna patříme organizačně pod okres Hodonín, následně pod Jihomoravský kraj TGM.

V roce 2018 bylo v našem středisku registrováno 208 členů – z toho je 149 dětí a mládeže do 18 let a 59 dospělých. Většina dospělých se věnuje dětem v oddílech nebo zajišťuje chod organizace po všech stránkách. To vše dobrovolně, ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.

Středisková rada

Středisková rada je nevyšším řídícím orgánem střediska mezi střediskovými sněmy. Je složena z činovníků volených střediskovým sněmem, jmenovaných vedoucích oddílů a jmenovaných zpravodajů. Střediskový sněm naposledy proběhl 14. 9. 2019, mandát zvolených činovníků trvá 3 roky.

Volení činovníci:

vedoucí střediska: Bc. Petr Mateleško
zástupci vedoucího střediska: Josef Borkovec, Michal Kučera

Jmenovaní vedoucí oddílů:

Aktuální přehled najdete v sekci Oddíly.

Jmenovaní zpravodajové:

hospodář: Jiří Polášek
hospodář junior, správce majetku: Michal Kučera
správce majetku: Josef Horák
koordinátor KPS: Pavel Martinek
mediální zpravodaj: Matěj Zicháček
správce Kukačky: Jan Borkovec
správce tábořiště U Zabitého: Aleš Brhel

Revizní komise

Úkolem revizní komise je dohled nad činností střediska, aby byla v souladu s vnitřními a právními předpisy a také revize hospodaření. Revizní komise je volena střediskovým sněmem.

předsedkyně revizní komise: Vendula Vránová
členka revizní komise: Nikol Dudová
členka revizní komise: Mgr. Zuzana Schwarzová