26.8.2017

Vzdělávací akce 2017/2018

Výběr vzdělávacích akcí pro členy našeho střediska.

Rádcovské kurzy

RK Pyramida

Termíny: 10. – 12.  11. 2017, 8. – 10. 12. 2017, 26. – 28. 1. 2018, 2. – 4. 3. 2018
Místo:
Web: http://www.pyramida.skauting.cz/
Zkušenosti: Fery, Bubo, Šmudla, Šmoula, Kloky,..
Poznámky: 1. – 10. 9. přihlašování pro okres Hodonín, nepropásněte termíny

Zdravotnické kurzy - zdravotník zotavovacích akcí

Zdravokurz Chameleon – obsazeno

Termíny: 3. – 5. 11. 2017, 24. – 26. 11. 2017
Místo:
Web: http://www.chameleonbrno.org/index.php?go=zdravo
Zkušenosti: Eny, Maus, Fery, Beruška
Poznámky: je třeba se přihlásit na e-mailu kancelar@skautibrno.cz

Zdravotnický kurz VMLŠ Kroměříž

Termíny: 5. – 7. 11. 2017, přezkoušení 25. 11. 2017
Místo: Kroměříž
Web: http://www.vmls.cz/?page_id=26
Zkušenosti: nikdo
Poznámky:

ZZA Andula

Termíny: 23. – 25. 3. 2018, 6. – 8. 4. 2018, 13. – 14. 4. 2018
Místo: Brno
Web: http://www.andula.net/kurzy-zza/zza-brno/
Zkušenosti: Ben
Poznámky:

Čekatelské kurzy

Víkendový čekatelský kurz II. okrsku Brno

Termíny nedělních setkání: 4x setkání od 15 hod v brněnských klubovnách
Termíny víkendovek: 3. – 5. 11. 2017, 26. – 28. 1. 2018, 6. – 8. 4. 2018
Místo: Brno a okolí
Web: https://2okrsek.skautibrno.cz/cekatelsky-kurz-ii-okrsku-brno-mesto/
Zkušenosti: Lapka (stejný pořadatel kurzu, ale VK)
Poznámky: Kurz je určen zejména těm, kteří nemají dostatek času pro lesní kurz, ale přesto jim není kvalita skautského vzdělávání lhostejná. Preferujeme starší a zkušenější uchazeče a mladší mírně zkušené uchazeče, kteří se již podílí na vedení oddílu.

Vůdcovské kurzy

VK Vavřinec

Termíny: 13. 1. 2018, 2. – 4. 2. 2018, 10. 3. 2018, 8. 4. 2018, 25. – 26. 5. 2018
Místo: Hodonín, Vracov
Web: http://orjhodonin.skauting.cz/r_s/akce-2-2/vzdelavaci-akce/
Zkušenosti: nikdo – 1. ročník kurzu
Poznámky: doporučený minimální věk 24 let

VK Nabosso

Termíny:  nejsou zveřejněny
Místo: Ostrava
Web: http://www.nabosso.cz/vudcovsky-kurz
Zkušenosti: Sketmen
Poznámky:

VK Trefa

Termíny:  8. – 10. 12. 2017, 19. – 21. 1. 2018, 16. – 18. 3. 2018
Místo: Skautské centrum Domašov
Web: http://vikendovy-vudcovsky-kurz.webnode.cz/novinky/
Zkušenosti:
Poznámky:

Tématické semináře

Poradní skála

Tradiční setkání vedoucích světlušek, vlčat a benjamínků plné přednášek k vedení a plánování programu, workshopů a aktuálních témat

Termíny: 13. – 15. 10. 2017
Místo: Praha, Skautský institut
Web: https://www.poradniskala.cz
Zkušenosti: Sketmen, Bubo
Poznámky:

Setkání výchovných zpravodajů

Velké setkání výchovných zpravodajů středisek, okresů i krajů. Výměna zkušeností, představení nástrojů podpory výchovy, zajímaví hosté, navazování kontaktů.

Termíny: 20. – 22. 10. 2017
Místo: Pardubice, Skautské centrum Vinice
Web: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3296-prijed-na-celostatni-setkani-zpravodaju-pro-vychovu-a-vzdelavani
Zkušenosti:
Poznámky:

Jak na živé děti – ADHD

Během programu představíme, co to ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) vůbec znamená, jaké může mít projevy a povíme si základní zásady práce s dětmi s ADHD. V druhé části se zaměříme na konkrétní situace, týkající se práce s dětmi s ADHD, kam zapojíme i zkušenosti z jednotlivých oddílů. Součástí programu bude i praktická část, z které si můžete odnést náměty na hry, nové postřehy a celkově tipy na další práci.

Termíny:  4. 11. 2017
Místo: Kancelář ORJ Hodonín
Web:
Zkušenosti:
Poznámky:

Mediální seminář

Vzdělávací a síťovací setkání pro mediální zpravodajky a zpravodaje středisek, okresů a krajů i pro další lidi se zájmem o propagaci skautingu

Termíny: 10. – 12. 11. 2017
Místo: Roudnice nad Labem
Web:https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/propagace/komunikacni-nastroje/3380-celostatni-skautsky-medialni-seminar-bude-v-listopadu-zapis-si-termin-a-ovlivni-jeho-program
Zkušenosti:
Poznámky:

Roverská porada

Akce určená pro rovery a rangers se zájmem o rovering, vůdce kmenů, roverských skupin a roverské zpravodaje.

Termíny: 2. – 4. 3. 2018
Místo:
Web: roverskaporada.skauting.cz
Zkušenosti: Šmudla
Poznámky

Celostátní setkání vedoucích skautů a skautek

První celostátní setkání vedoucích skautů a skautek. Pro tým více lidí z jednoho oddílu. V přírodě.

Termíny: 25. – 27. 5. 2018
Místo:
Web:
Zkušenosti:
Poznámky:

Kde hledat dál?

http://kurzy.skauting.cz/
https://krizovatka.skaut.cz/vzdelavaci-akce