6.8.2017

Příměstské tábory 2019

Název projektu: Skautské příměstské tábory

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010214

Popis projektu, cíle: Skautské středisko Kyjov o letních prázdninách uspořádá sérii příměstských táborů pro děti pracujících rodičů. Cílem projektu je nabídnout na celkem 8 turnusech příměstského tábora během dvou let (2019, 2020) volná místa pro 168 dětí, a tím zajistit péči o dítě během části letních prázdnin pro minimálně 100 ekonomicky aktivních rodičů, z nichž každý může své dítě přihlásit na více turnusů.

Výstupy projektu:

  • zrealizovaných 8 turnusů příměstských táborů pro 168 dětí
  • 100 ekonomicky aktivních rodičů může navštěvovat své zaměstnání a pro jejich děti je zajištěn program

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Základní informace

O děti se postarají kvalifikovaní vedoucí, kteří se práci s dětmi věnují celoročně. Hlavními body programu budou pohybové hry, tvořivé činnosti, pobyt v přírodě a prozkoumávání moderních technologií.

1. turnus:
Termín: 15. – 19. 7. 2019
Místo: Kostelec
Vedoucí tábora: Jan Borkovec
Počet volných míst: 4

2. turnus:
Termín: 22. – 26. 7. 2019
Místo: Svatobořice-Mistřín
Vedoucí tábora: Josef Borkovec
Počet volných míst: 13

3. turnus:
Termín: 5. – 9. 8. 2019
Místo: Kyjov
Vedoucí tábora: Dorota Justová
Počet volných míst: 10

4. turnus:
Termín: 19. – 23. 8. 2019
Místo: Kyjov
Vedoucí tábora: Josef Borkovec
Počet volných míst: 7

Počet volných míst je aktuální k datu 7. 8. 2018.
Počet volných míst vychází ze zaslaných nezávazných přihlášek elektronickým formulářem.

Účastnický poplatek

800 Kč – z účastnického poplatku je hrazena strava účastníků.
Ostatní výdaje jsou hrazeny z Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost.

Skautské příměstské tábory jsou primárně určeny dětem pracujících rodičů, na což přispívá Evropský sociální fond, z tohoto důvodu cílíme na rodiče, kteří: jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost nebo aktivně hledají práci (nebo jsou v procesu vzdělávání či rekvalifikace). Doložení této skutečnosti platí pro oba rodiče a je nutné jej doložit písemně.
V případě převyšujícího zájmu nad poptávkou mají přednost děti rodičů splňující tuto podmínku.

Přihláška

V případě zájmu vyplňte předběžnou přihlášku zde a dostanete další informace e-mailem.

Fotky z posledního ročníku

1. turnus
2. turnus