Historie střediska 1919 – 2007

Naše středisko Kyjov má dlouhou historii, sahající až do roku 1919. Článek popisuje nejdůležitější události, kterými naše středisko od svého založení, až do roku 2007 žilo.

Založení skautingu v Kyjově 1919

Skautská organizace v Kyjově byla založena jako jedna z prvních na Moravě na podzim roku 1919 hodinářem bratrem Poláškem. V prvním roce měl chlapecký oddíl 36 skautů a dívčí 28 skautek. Kyjovští skauti byli velmi aktivní a pořádali každoročně putovní i stálé tábory a turistické výlety po celé republice. Při zájezdech do Bzence a Bučovic pomohli založit v těchto místech samostatné oddíly. Vedení organizace převzal profesor kyjovského gymnázia, známý organizátor mládeže, Ladislav Fiala, který byl zároveň pracovníkem Sokola a Klubu československých turistů. Skauti proto pomáhali při pořadatelské službě Slováckých roků a župních sletech. Finančně podporováni Klubem československých turistů označkovali v Chřibech turistické cesty. Profesora Fialu, který se stal župním zpravodajem, vystřídal bratr Karel Vacík, ředitel Moravsko-slezské banky. V Bohuslavicích u Kyjova před 2. světovou válkou také působil oddíl skautů a skautek.

Činnost po válce 1945 – 1950

V protektorátu byla činnost skautů zakázána, ale už v květnu 1945 obnovena, a ještě v létě byl uskutečněn první tábor. V období 1945-1948 mělo středisko Kyjov smečku vlčat, 2. a 3. oddíl skautů a 1. dívčí oddíl. Vedoucím střediska byl profesor kyjovského gymnázia Ladislav Dlouhý. Z vedoucích se o rozvoj poválečného skautingu zasloužili hlavně bratr MVDr. Karel Tureček, Ing. Pavel Černý a bratr Robek (Akapi). Bohuslavice měly své středisko s oddílem skautů a vedoucím střediska Františkem Zezulou. Kyjovští Junáci měli svou klubovnu u parku, a junácké hřiště v místě dnešního letního kina. Do zákazu činnosti komunistickým režimem po roce 1948 se uskutečnily čtyři tábory: Dižena (na Dolní Bečvě), Skalák, Oslava a Malše (Deštivá zátoka).

Druhé obnovení skautingu 1968 – 1970

Podrobnější popis tohoto období najdete v článku Junák v Kyjově v letech 1968 -1970.

Po dvaceti letech zákazu byla v dubnu 1968 obnovena činnost Junáka a v roce 1969 pracovaly už dva oddíly Junáků (1. oddíl vedl Jestřáb), 1.dívčí se světluškami, dvě smečky vlčat (jednu vedl Štěpán Polášek) a oddíl starších junáků (oldskauti). Střediskovým vůdcem byl Vítězslav Bartoš. Bratr Jestřáb s bratrem Bartošem našli louku pro tábořiště na Starých Hutích, kde se uskutečnily dva turnusy letního tábora (dnes patří tábořiště Junákům z Uherského Hradiště), v roce 1970 v Měsíčním údolí na Mlýnkách také dva turnusy. V té době se středisko rozrostlo už na tři smečky vlčat. Počet ostatních oddílů zůstal stejný. Po zákazu Junáka se sešli všichni členové i s přáteli a rodiči v počtu asi 200 osob u táboráku ve Starých Hutích a slíbili si, že udělají vše pro to, aby byl Junák zase jednou obnoven.

Obnova skautingu v roce 1989

Trvalo dvacet let, než se sešlo několik starších Junáků v roce 1988 na chatě v Koryčanech, aby připravili obnovení junácké organizace. Některé menší skupiny Junáka se v Kyjově tajně scházely po celých dvacet let. 17.12.1989 dochází k první schůzce, 26.12.89 je obnovena okresní rada Junáka v Hodoníně se středisky v Hodoníně, v Kyjově, Veselí n.Mor., Ratíškovicích a Polešovicích.

V lednu 1990 již pracuje v Kyjově smečka vlčat, oddíl skautů, oddíl skautek a klub oldskautů. Od února do června byl organizován rádcovský kurz, který byl zakončen stanovým táborem. Účastníci se každou druhou sobotu scházeli v dopoledních hodinách v Kyjovské klubovně. Kurz probíhal formou přednášek a jeho cílem bylo připravit nové rádce a vůdce na vedení družin.

Několik dnů před odjezdem na tábor prošli všichni kuchařským dnem, kdy br. Jestřáb s dalšími činovníky objížděl budoucí účestníky a kontroloval plnění úkolu, tzn. každý musel uvařit nedělní oběd pro celou svou rodinu. Na Kameňáku se také uskutečnilo závěrečné víkendové předtáborové soustředění. V sobotu večer navíc proběhl slibový táborový oheň, na němž složilo slib několik bratří a sester, kteří během zákazu tajně skautovali.

Tábor se uskutečnil na Jívce u Velkých Svatoňovic. Zde si mnozí z nich skložili skautský slib. Rádcovského kurzu se zúčastnilo 24 nových rádců a rádkyň, kteří na podzim zakládají nové družiny jak v Kyjově, tak i v okolních vesnicích – v Kostelci, Svatobořicích-Mistříně, Ježově, Žádovicích, Mutěnicích, Žeravicích, Syrovíně, Domaníně, Koryčanech.

V následujícím roce již noví vedoucí a rádci společně pořádají pro členy svých nových oddílů tábory v Měsíčním údolí u Radějova. V prvním turnusu chlapci, v druhém turnusu dívky.

1991 – 1995

Rok 1991 byl také rozjížděcí na společné akce – roverská výprava na Podýjí, noční výsadek – POCHRAP v Ratíškovicích, PRASE v Ratíškovicích, 28.10. průvod v Kyjově a promítání záznamu z tábora, zimní výprava do Chřibů, výprava do Čachtic, hobo výprava na Trenkárnu, PRASE ve Veverské Bítýšce, PRASE v Břeclavi.

Nejvíce spolupracovaly oddíly ze Svatobořic-Mistřína, Bílé medvědice a Qýdka z Kyjova a oddíl Ježků z Ježova. Uspořádali spolu např. Zkoušku samostatnosti na Trenckovu rokli, Vzhůru dolů, výprava na Zavadilku, do Vřesovic, Čachtický sherwood, Spaghety weekend.

O prázdnimách roku 1992 se uskutečnily tábory se třemi turnusy v Měsíčním údolí (světlušky, vlčata, skautky), jeden turnus skautů na Jívce, a jeden turnus smíšeného oddílu z Kostelce na Vršavě.

V létě 1993 na jedné z hobo výprav bylo objeveno tábořiště na Drozdovské Pile u Zábřehu na Moravě. O prázdninách se pořádají tábory : dva vlčácké turnusy v Osvětlimanech a tři turnusy ve Vídni u Velkého Meziříčí (1. oddíl z Vracova a Domanína, 2. Qýdka-skautky z Kyjova, 3. skauti ze Svatobořic-Mistřína, Kyjova a Ježova).

V tomto roce se také uskutečnilo první krajské setkání rádců, a to ve Vřesovicích na Radosti. Rádci našeho střediska jej podpořili svou účastí. Na podzim se zorganizovaly čtyři víkendové Rádcovské podniky.

Rok 1994 znamenal pomalý útlum skautské činnosti na Kyjovsku. Do nového roku se již nedaly zaregistrovat Bílé medvědice a oddíl skautů z Kyjova. Společných akcí začalo ubývat s tím, jak vedoucí oddílů přestávali mít na skautování čas. Dívčí oddíl z Kyjova – Qýdka pořádá tábor ve Vřesovicích, jako druhý turnus se na tomto tábořišti uskutečnil tábor vlčat. Skauti jedou na tábor do Vídně. Po prázdninách se již nerozjíždí některé z oddílů. Ještě v říjnu se uskutečnil Rádcovský podnik v Zubří. V roce 1995 se nechává při středisku registrovat již jen pět oddílů – oddíl skautů ze Svatobořic – Letosauři, oddíl skautů z Ježova – Ježci, skauti z Kostelce – Podchřibáci, Qýdka – oddíl skautek z Kyjova a první smečka vlčat z Kyjova. Skauti z Domanína přešli ke středisku Vracov, skauti v Mutěnicích, Žeravicích, Syrovíně, Koryčanech a druhá smečka vlčat v Kyjově se rozpadli.

Dívčí oddíl z Kyjova Qýdka táboří v r. 1995 na Dolní Loučce. Tábor oddílů Podchřibáci, Letosauři a Ježci z Ježova, se poprvé uskutečnil na Drozdovské pile. Vlčata jedou již tradičně na tábor vlčat do Vřesovic, tentokrát již na poslední. Po prázdninách přecházejí pod organizaci YMCA.

Na podzim se účastní rádci ze střediska oblastního setkání rádců a rádkyň v Nevojicích na Jitřence. Před koncem roku je ještě zorganizován rádcovký kurz pro budoucí rádce na Kameňáku.

1996 – 2000

Rok 1996 znamenal s dorůstáním nových vedoucích opětovné nastartování činnosti střediska. V Mutěnicích se obnovuje skautská činnost, tentokrát jako dívčí oddíl – Lišky, skautovat se začalo také v Miloticích, pod Podchřibákama. Během roku se uskutečnily tři víkendovky rádcovského kurzu, Špagetty weekend ve Ždánicích, roverská výprava na Rozštípenou skálu, roverská víkendovka na Kameňáku, někteří členové střediska se zúčastnili oblastního setkání roverů v Nevojicích a na podzim oblastního setkání rádců v Bzenci Přívozu.

Tábory se uskutečnili na Drozdovské Pile ve dvou turnusech – 1.turnus: Qýdka z Kyjova, 2.turnus: Podchřibáci s Letosaurama.

Následující roky byly na akce ještě bohatší než ten předchozí – roverské víkendovky na Vagóně, cyklovýprava na Radějov, výprava na Trenkárnu, Koloběžkyáda, Videovíkend na Šidlenách. Pro oddíly byly organizovány Špagetovíkend ve Ždánicích, turnaj v softbale, Fantastická olympiáda na Radějově. Pro rádce se uskutečnily dvě víkendovky rádcovského kurzu – v týpku ve Vřesovicích a na Kameňáku. Někteří členové střediska se zúčastnili Fénixu, prvního středoevropského jamboree. Na tábor jeli Podchřibáci a Letosauři opět na Drozdovskou Pilu. Vlčata a světlušky z těchto oddílů jela na tábor do Lískovce.

V únoru 1998 byl založen střediskový roverský kmen – SRK. V září se uskutečnila první víkendovka RKLM. Jedná se o tématicky zaměřené víkendovky pro rovery a rangers. V průběhu roku se rozpadá skautská činnost v Ježově, Žádovicích, Dubňanech a Vřesovicích, naopak skautovat se začalo v Moravanech a Hýslích – pod Podchřibáky.

V roce 1999 oddíl Qýdka pořádá místo stálého tábora puťák do Českosaského Švýcarska.

Podchřibáci z Kostelce a Milotic spolu s Letosaury ze Svatobořic jedou na tábor na Malou Skálu v Českém ráji. Pro vlčata a světlušky z těchto oddílů je organizován tábor ve Vřesovicích.

V tomto roce se uskutečnily víkendovky rádcovského kurzu v Dubňanech, Koryčanech. Pro rovery proběhly RKLM-Zimní táboření na Vagóně, výuka ježdění na koních, Celťák na Javořinu, vodáctví na Vranově, Puťák na Velkou Ameriku, Kapka naděje, Expedice do Bulharska.

Pro oddíly byly uspořádány – MUCHA (Mise Karkulka), Hra po Kyjově, Střediskové závody, Puboš víkend 1, turnaj v softbale v Hodoníně, Fantastická Olympiáda v Hodoníně, Stavění hradů z písku, Puboš 2 v Hodoníně. V květnu od tohoto roku se oddíly zapojují do celostátní sbírky – Květinový den.

V roce 2000 se rádcovský kurz poprvé uskutečnil pro rádce i z jiných středisek. První víkendovka proběhla v Ratíškovicích, druhá ve Veselí.

Pro rovery se toho roku uskutečnily – Celťák na Pernštejn, Brigáda na Staré vodě, Drsnol 1., turnaj v hokejbale v Kyjově, RKLM – speleologie v Moravském Krasu, Oslava 1000 dnů SRKu, Expedice do Rumunska. Roveři zorganizovali pro postižené děti ve Vřesovicích Mikulášskou besídku. Tábory proběhly na Dr. Pile a ve Vřesovicích. Vlčata jela na tábor se spřáteleným YMCA skautským oddílem. V tomto roce skautky z Mutěnic obnovují skautskou činnost v Dubňanech. Také se obnovuje skautská činnost v Ježově, – pod Podchřibáky.

2001 – 2007

V roce 2001 středisko kupuje pozemek na Smraďavce u Buchlovic, kde od tohoto roku pořádá tábory pro vlčata a světlušky.

Ke středisku přistupuje křesťanské společenství dětí z Prušánek, které se rozhodlo vstoupit do některé dětské organizace. Rozhodli se pro skauting.

V roce 2002 roveři organizují celostátní soutěž skautských Muzikálů. Některé oddíly se zapojují do humanitární sbírky- tříkrálová sbírka. V tomto roce funguje ve středisku šest oddílů – Podchřibáci (sdružující skauty a skautky z Kostelce, Milotic, Ježova, Hýsel, Kyjova), Qýdka z Kyjova, Letosauři ze Svatobořic, Lišky z Mutěnic, oddíl z Prušánek a roverský kmen SRK. V následujících letech je situace ve středisku stabilní, oddíly pracují samostatně ale spíše separovaně. Střediskové akce se omezily na dvě akce ročně: „Zasej“ pro rádce a střediskové kolo Svosikova závodu.

V roce 2005 upadá činnost ve Svatobořicích. Proto je tam uspořádán nábor nováčků. Rozjela se činnost družiny vlčat a družiny světlušek. O rok později jsme byli požádáni, abychom zavedli skauting v Želeticích. Z náborového zábavného odpoledne vznikly čtyři družiny. Nábor dětí se uskutečnil také v Sobůlkách. Zde vznikla jedna družina skautů.

Po prázdninách 2007 upadá činnost oddílu Qýdka a oddíl z Mutěnic přechází pod středisko Ratíškovice.

Tento záznam byl publikován v Historie . Uložit odkaz do záložek.